Mittwoch, 21.10.2020

Czy związki zawodowe w Gig economy są możliwe?

Czy jest możliwy związek zawodowy kierowców Ubera lub samozatrudnionych kurierów? Jak budować pracowniczą wspólnotę w zatomizowanych społecznościach gig economy?

Zapraszamy 21.10 o godzinie 18:00

Pandemia koronawirusa i spowodowany nią lockdown gospodarki spowodował poważne konsekwencje społeczne. Najdotkliwiej kryzys społeczno-ekonomiczny odczuli niskoopłacani pracownicy zatrudnieni na niepewnych, "elastycznych" warunkach. Pozbawieni stabilnych umów, bezpieczeństwa socjalnego i ochrony związkowej z dnia na dzień znajdowali się w dramatycznej sytuacji życiowej. Dotyczy to również pracowników nowych sektorów: tzw. gig economy.

Według prognoz ekspertów pandemia koronawirusa przyspieszy i pogłębi procesy cyfryzacji gospodarki. Wśród zatrudnionych w tym sektorze pracowników znajdą się wysokoopłacani specjaliści, którzy będą beneficjentami tej transformacji. Z drugiej strony poszerzy się armia prekaryjnych pracowników z niskimi płacami i niestabilnymi warunkami zatrudnienia. Rodzi to pytanie o możliwość związkowej samoorganizacji takich osób w obronie własnych praw i tworzeniu grupowej reprezentacji w negocjacjach z cyfrowymi platformami i zarządzającymi korporacjami .

Czy jest możliwy związek zawodowy kierowców Ubera lub samozatrudnionych kurierów? Jak budować pracowniczą wspólnotę w zatomizowanych społecznościach gig economy? Jaka powinna być rola państwa oraz funkcjonujących obecnie związków zawodowych? Czy centrale związkowe są gotowe na to wyzwanie?
Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas dyskusji online 21 października (środa) o godzinie 18.00, w której udział wezmą:

DR VERA TRAPPMANN - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Leeds W obszarze jej zainteresowań akademickich znajdują się: socjologia pracy, stosunki pracy w perspektywie porównawczej, restrukturyzacja, społeczna odpowiedzialność biznesu, a także krytyczna ekonomia polityczna ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zrównoważonego rozwoju.

DR JAN CZARZASTY - adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej SGH, członek zespołu badawczego PREWORK w SGH. Jego zainteresowania naukowe obejmują socjologię ekonomiczną, indywidualne i zbiorowe stosunki pracy, dialog społeczny, kulturę organizacyjną oraz porównawcze studia nad współczesnym kapitalizmem.

Moderacja: Michał Syska (OMS im. F. Lassalle’a).

Transmisja w języku polskim na fanpage’ach Fundacji im. Friedricha Eberta i  Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

nach oben