Mittwoch, 09.12.2020 - Facebook | 18:00

Jak COVID-19 wpłynie na system ochrony zdrowia?

Globalna pandemia koronawirusa COVID-19 dokonała negatywnej weryfikacji neoliberalnego podejścia do systemów ochrony zdrowia.

Globalna pandemia koronawirusa COVID-19 dokonała negatywnej weryfikacji neoliberalnego podejścia do systemów ochrony zdrowia. Jednocześnie dla szerszego niż dotąd grona obywateli stało się jasne, że niedobory kadr medycznych, niezbędnego sprzętu oraz infrastruktury szpitalnej stanowią istotne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Obecny kryzys uwidocznił także wieloletni brak strategii państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczących między innymi ograniczenia swobodnego przepływu absolwentów studiów medycznych, koordynacji informacji między placówkami ochrony zdrowia oraz zarządzania kryzysowego na szczeblu europejskim, państwowym i samorządowym.

Celem naszej dyskusji jest krytyczne spojrzenie na wyżej wymienione wyzwania oraz przedstawienie konstruktywnych propozycji na przyszłość. Ważnym aspektem naszego wydarzenia jest interdyscyplinarna analiza z perspektywy Polski i Niemiec.

W dyskusji udział wezmą:

• Kaja Filaczyńska | Porozumienie Rezydentów, Lewica Razem

• Maria Libura | Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

• Tiemo Wölken | Poseł do Parlamentu Europejskiego, SPD, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w PE

Moderacja: dr Karolina Zioło-Pużuk | Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Uczestnictwo przez Zoom: https://zoom.us/j/94554530284

Streaming PL: https://www.facebook.com/FESWarschau 

Streaming DE: https://www.facebook.com/centrum.daszynskiego

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

nach oben