Mittwoch, 15.08.2018 - Sonntag, 19.08.2018 - Zegrze bei Warschau

„Razem Możemy Więcej“

Pod hasłem „Razem możemy więcej“ odbyła się w Zegrzu 6. szkoła letnia dla progresywnych młodych polityków i związkowców. Rozmawiali o politycę społecznej, o kampaniach społecznych w Internecie i o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Pod hasłem „Razem możemy więcej“ odbyła się w Zegrzu 6. szkoła letnia dla progresywnych młodych polityków i związkowców. Szkoła letnia została zorganizowana przez Fundację im. Friedricha Eberta i Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdinanda Lassalle‘a. Jak co roku, najważniejszym celem było spotkanie około 30 progresywnych działaczek i działaczy. Warsztaty koncentrowały się na tematach społeczno-politycznych, na historii ruchu związków zawodowych i na codziennym działaniu politycznym, także w kontekście związków zawodowych.

W tym roku uczestniczki i uczestnicy dyskutowali o tym, czy można określić politykę społeczną PiSu jako progresywną. Rozmawiali o faktach i mitach dotyczących ubezpieczeń społecznych, o roli lewicy i ruchów pracowniczych w kontekście odzyskiwania wolności 100 lat temu. Uczestnicy ćwiczyli skuteczną komunikację przez media społecznościowe i uczyli się wykorzystywania tej komunikacji w kampaniach społecznych. Jednym z głównych punktów programu była rozmowa z Karoliną Hamer, aktywistką i byłą paraolimpijką, która mówiła o prawach osób z niepełnosprawnościami.


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

nach oben