Montag, 07.12.2020 - Zoom | 11:00

Sympozjum online: Uklęknięcie Willy'ego Brandta i Układ PRL-RFN

Polityczne kamienie milowe w stosunkach polsko-niemieckich

Organizatorzy: Fundacja Amicus Europae, Niemiecki Instytut Spraw Polskich, Fundacja im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta, Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce

 

Zdjęcie kanclerza federalnego Willy’ego Brandta klęczącego przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie w dniu 7 grudnia 1970 r. zapisało się w pamięci politycznej jako ikona. Również zawarty tego samego dnia układ PRL-RFN był kamieniem milowym w stosunkach polsko-niemieckich, ale też skrzyżowaniem bardzo różnych ścieżek rozwoju, stanowiąc cezurę wyznaczającą jednocześnie koniec i początek.

W ramach organizowanego on-line sympozjum chcemy przeanalizować różne perspektywy tych wydarzeń, a ponadto zastanowić się, jakie znaczenie mają one dla aktualnych wyzwań politycznych.

·       Jakie podobieństwa i jakie różnice można dostrzec w tym, jak uklęknięcie Willy’ego Brandta i podpisanie układu PRL-RFN postrzegano w RFN, w NRD i w Polsce, i jak te perspektywy zmieniały się z biegiem czasu?

·       Jakie znaczenie uklęknięcie Willy’ego Brandta ma nadal dla stosunków polsko-niemieckich, również w kontekście aktualnych kwestii spornych dotyczących historii?

·       Jakie znaczenie układ PRL-RFN – jako ważny element polityki odprężenia – ma dzisiaj jako model radzenia sobie z napięciami i sprzecznymi interesami w Europie?

 

 

Program

 

Otwarcie i powitanie

 

                      Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski  w latach 1995–2005

Wolfgang Thierse, przewodniczący kuratorium Fundacji im. Kanclerza Federalnego Willy’ego Brandta, były przewodniczący Bundestagu

 

Dwie narracje, jeden symbol i europejski sukces: Jak doszło do przełomu?

 

                      Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, były minister spraw zagranicznych Polski

                      Karsten Voigt, były koordynator ds. relacji transatlantyckich rządu federalnego i były poseł

 

                     Czym różnią się perspektywy zachodnioniemiecka, wschodnioniemiecka i polska w odniesieniu do uklęknięcia Willy’ego Brandta i podpisania układu? Jak postrzegano politykę odprężenia Willy’ego Brandta? Jak z biegiem czasu zmieniały się te perspektywy i percepcje?

 

Okrągły stół

Jakie wnioski wynikają z polityki odprężenia Willy’ego Brandta w odniesieniu do sprostania wyzwaniom politycznym początku XXI wieku?

 

                      Prof. dr Agata Włodkowska-Bagan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

  Klara Geywitz, wiceprzewodnicząca SPD i członkini zarządu Fundacji Współpracy Polsko-   Niemieckiej                  

  Prof. dr Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich

  Janusz Reiter, były ambasador RP w RFN i USA

 

 

Układ PRL-RFN a uklęknięcie Willy‘ego Brandta: Jaka jest spuścizna polityki wschodniej w dzisiejszej polityce europejskiej?

 

                      Dr Nils Schmid, poseł do Bundestagu, rzecznik SPD ds. polityki zagranicznej

                      Andrzej Szejna, poseł na Sejm, wiceprzewodniczący SLD ds. międzynarodowych

 

Ciągłość i rozłamy: Jak wyglądają obecnie stosunki polsko-niemieckie? Polityka odprężenia jako prekursor zjednoczenia Europy – jakie ma ona dzisiaj znaczenie? Nowa polityka wschodnia: Jakie (złe) wnioski można wyciągać z historii w odniesieniu do aktualnych wyzwań?

 

 

Moderacja: Dr Agnieszka Łada, wicedyrektor, Niemiecki Instytut Spraw Polskich


Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

nach oben