Publikacje

The further development of CEFTA

institutionalization, deepening, widening?
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (9070 KB, PDF-File)


Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1995/96

zagadnienia polityki społecznej
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (11280 KB, PDF-File)


Andrzejewski, Marek

Ludzie Wolnego Miasta Gdańska

(1920 - 1939) ; informator biograficzny
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (6950 KB, PDF-File)


Aniol, Wlodek

Poland's migration and ethnic policies

European and German influences
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (4230 KB, PDF-File)


Rzeszutek, Ewa

Kurs rynkowy złotego jako element transformacji polskiej gospodarki

Bonn, 2003

Pobierz publikacje (1800 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; raport z badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (5270 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

a study ; report on a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (4600 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; synteza wyników badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (960 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

a study ; summary of a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (870 KB, PDF-File)


Gardawski, Juliusz

Poland's industrial workers on the return to democracy and market economy

Bonn, 2003

Pobierz publikacje (8770 KB, PDF-File)


Wyczański, Paweł; Gołajewska, Marta

Polski system bankowy

1990 - 1995
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (10560 KB, PDF-File)


Zmiany strukturalne

gospodarka i społeczeństwo
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (8260 KB, PDF-File)


Widmaier, Hans Peter

Studia o ładzie społecznym

demokratyczna polityka społeczna ; logika biurokracji ; z oryginału niemieckiego pt. "Die soziale Politik" i "Die Logik der Bürokratie"
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (4620 KB, PDF-File)


Andrzejewski, Marek

Socjaldemokrata Kurt Schumacher

z Chełmna do Hanoweru
Bonn, 2003

Pobierz publikacje (2910 KB, PDF-File)


Rynočnaja ėkonomika

Bonn, 2003

Pobierz publikacje (1450 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

Do góry