Publikationen

Pierwszy przegląd układów zbiorowych pracy

Pierwszy przegląd układów zbiorowych pracy

Gdańsk, 13 - 14 marca 1997 ; materiały z konferencji
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4322 KB, PDF-File)


Płeć a wybory

Siemieńska, Renata

Płeć a wybory

od wyborów parlamentarnych od wyborów prezydenckich
Bonn, 2003

Publikation herunterladen


The Polish transformation from the perspective of European integration

The Polish transformation from the perspective of European integration

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (14750 KB, PDF-File)


Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych

Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (12427 KB, PDF-File)


The further development of CEFTA

The further development of CEFTA

institutionalization, deepening, widening?
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (9070 KB, PDF-File)


Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1995/96

Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1995/96

zagadnienia polityki społecznej
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (11280 KB, PDF-File)


Ludzie Wolnego Miasta Gdańska

Andrzejewski, Marek

Ludzie Wolnego Miasta Gdańska

(1920 - 1939) ; informator biograficzny
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6950 KB, PDF-File)


Poland's migration and ethnic policies

Aniol, Wlodek

Poland's migration and ethnic policies

European and German influences
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4230 KB, PDF-File)


Kurs rynkowy złotego jako element transformacji polskiej gospodarki

Rzeszutek, Ewa

Kurs rynkowy złotego jako element transformacji polskiej gospodarki

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1800 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; raport z badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5270 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

Companies with foreign participation in their local environment

a study ; report on a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4600 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; synteza wyników badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (960 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

Companies with foreign participation in their local environment

a study ; summary of a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (870 KB, PDF-File)


Poland's industrial workers on the return to democracy and market economy

Gardawski, Juliusz

Poland's industrial workers on the return to democracy and market economy

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8770 KB, PDF-File)


Polski system bankowy

Wyczański, Paweł; Gołajewska, Marta

Polski system bankowy

1990 - 1995
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10560 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de