Publikationen

Spory wokół nowej trzeciej drogi

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10520 KB, PDF-File)


Grosse, Tomasz Grzegorz

Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy

przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski
, 1141Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10370 KB, PDF-File)


Euro and its impact on the banking system in Central and Eastern Europe

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6110 KB, PDF-File)


Euro i jego wpływ na system bankowy Europy Środkowo-Wschodniej

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6490 KB, PDF-File)


Siemieńska, Renata

Women and men in elites

cross-national study
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (2780 KB, PDF-File)


Wspólnota sprzecznych interesów?

Polska i Niemcy w procesie rozserzania Unii Europejsliej na Wschód
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5020 KB, PDF-File)


Skutki integracji z Unią Europejską dla Polski

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (9810 KB, PDF-File)


NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego

praca pod red. Erharda Cziomera. Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji .... - Kraków, 1999. - 194 S. = 7320 KB, PDF-File. - (Zeszyty
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (7320 KB, PDF-File)


The future of old industrial regions in Europe

the case of Donetsk region in Ukraine
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8880 KB, PDF-File)


Marketing jako czynnik transformacji gospodarki i przedsiębiorstw

(na przykładzie Niemiec)
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4140 KB, PDF-File)


Ofiary czy współwinni

nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6900 KB, PDF-File)


Pierwszy przegląd układów zbiorowych pracy

Gdańsk, 13 - 14 marca 1997 ; materiały z konferencji
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4322 KB, PDF-File)


Siemieńska, Renata

Płeć a wybory

od wyborów parlamentarnych od wyborów prezydenckich
Bonn, 2003

Publikation herunterladen


The Polish transformation from the perspective of European integration

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (14750 KB, PDF-File)


Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (12427 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

nach oben