Publikationen

The Polish transformation from the perspective of European integration

The Polish transformation from the perspective of European integration

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (14750 KB, PDF-File)


Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych

Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (12427 KB, PDF-File)


The further development of CEFTA

The further development of CEFTA

institutionalization, deepening, widening?
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (9070 KB, PDF-File)


Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1995/96

Społeczeństwo polskie w latach 1989 - 1995/96

zagadnienia polityki społecznej
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (11280 KB, PDF-File)


Ludzie Wolnego Miasta Gdańska

Andrzejewski, Marek

Ludzie Wolnego Miasta Gdańska

(1920 - 1939) ; informator biograficzny
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (6950 KB, PDF-File)


Poland's migration and ethnic policies

Aniol, Wlodek

Poland's migration and ethnic policies

European and German influences
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4230 KB, PDF-File)


Kurs rynkowy złotego jako element transformacji polskiej gospodarki

Rzeszutek, Ewa

Kurs rynkowy złotego jako element transformacji polskiej gospodarki

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (1800 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; raport z badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (5270 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

Companies with foreign participation in their local environment

a study ; report on a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4600 KB, PDF-File)


Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym

studium ; synteza wyników badania opinii inwestorów zagranicznych i przedstawicieli władz lokalnych
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (960 KB, PDF-File)


Companies with foreign participation in their local environment

Companies with foreign participation in their local environment

a study ; summary of a survey of opinions of foreign investors and local representatives
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (870 KB, PDF-File)


Poland's industrial workers on the return to democracy and market economy

Gardawski, Juliusz

Poland's industrial workers on the return to democracy and market economy

Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8770 KB, PDF-File)


Polski system bankowy

Wyczański, Paweł; Gołajewska, Marta

Polski system bankowy

1990 - 1995
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (10560 KB, PDF-File)


Zmiany strukturalne

Zmiany strukturalne

gospodarka i społeczeństwo
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (8260 KB, PDF-File)


Studia o ładzie społecznym

Widmaier, Hans Peter

Studia o ładzie społecznym

demokratyczna polityka społeczna ; logika biurokracji ; z oryginału niemieckiego pt. "Die soziale Politik" i "Die Logik der Bürokratie"
Bonn, 2003

Publikation herunterladen (4620 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Vertretung in Polen

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polen

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

nach oben