Jak pandemia SARS-CoV-2 zmienia rynek pracy?

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium organizowanym przez Fundację im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (PTE), Komitetem Nauk Ekonomicznych oraz Komitetem Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na temat: "Jak pandemia SARS-CoV-2 zmienia rynek pracy? Krótko- i średniookresowy wpływ epidemii na zatrudnienie i świat pracy w Polsce i w Niemczech".

W seminarium wezmą udział eksperci z Polski i Niemiec. Praktycy i badacze z zakresu polityki społeczno-ekonomicznej, którzy spróbują dokonać podsumowania skuteczności zastosowanych dotychczas w obu krajach instrumentów polityki państwa mającej na celu ochronę miejsc pracy i ograniczenia negatywnych skutków pandemii dla rynku pracy. Prelegenci przedstawią widoczne już krótkookresowe skutki pandemii na rynku pracy, a także ocenią jej przewidywany średnio- i długookresowy wpływ na zatrudnienie i na pracę jako taką. Przedmiotem dyskusji ma być także to, w jaki sposób w sytuacji narastającego deficytu zatrudnienia w warunkach kryzysu funkcjonują systemy ochrony zdrowia.

 

Powitanie: 

• prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (TBC)

• dr Ernst Hillebrand, Dyrektor Biura Fundacji im. Friedrich Eberta w Warszawie

 

Wystąpienia wprowadzające:

• Polityka państwa w zakresie rynku pracy w okresie pandemii Covid19 w Polsce - prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Prezes ZUS

• Środki zastosowane przez państwo w dziedzinie rynku pracy w celu łagodzenia i przezwyciężania skutków pandemii. Aspekty polityki rynku pracy oraz instrumenty przezwyciężania kryzysu - prof. dr Jens Südekum, Uniwersytet Heinricha Heinego w Düsseldorfie

• Pandemia i systemy zdrowotne - Polska na tle innych krajów - prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Uniwersytet Jagielloński

• Pandemia a zmiany zatrudnienia w Polsce - dr hab. Leszek Kucharski, dr Emilia Kwiatkowska, prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki

• Ocena aktualnej polityki rynku pracy w czasie pandemii SARS-CoV-2. Krótko-, średnio- i długookresowy wpływ pandemii na rynek pracy i zatrudnienie w Niemczech - prof. dr Wolfgang Schroeder, Uniwersytet Kassel

 

Moderacja: prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN i dr hab. Łukasz Arendt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

Debata będzie tłumaczona symultanicznie na język niemiecki i polski i transmitowana na żywo za pośrednictwem platformy Zoom.

 

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_syCqKXklT_2eSjmPKv-AIw

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry