Praktyki i stypendia

Praktyki

Podczas praktyki w naszym warszawskim biurze poznasz codzienną działalność socjaldemokratycznego think tanku społeczno-politycznego. Będziesz zaangażowany/a w bieżące lub nowe projekty oraz podejmiesz się zadań badawczych dotyczących aktualnych tematów politycznych. Do Twoich obowiązków należeć będzie również tłumaczenie i redagowanie tekstów, pisanie krótkich tekstów lub artykułów oraz wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych wydarzeń fundacji. Będziesz mieć okazję poznać naszych lokalnych partnerów, dzięki temu uzyskasz wgląd w praktyczną organizację stosunków polsko-niemieckich oraz współpracę między niemiecką socjaldemokracją a lokalnym biurem fundacji.
Czas trwania praktyki wynosi zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy. Językami roboczymi są niemiecki i polski.

Wymagania wobec osób chcących odbyć praktyki:

Jesteś studentem/ką najlepiej nauk humanistycznych, ekonomii, prawa lub nauk społecznych. Znasz dobrze język niemiecki i polski. Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem. Jesteś zmotywowany/a, aby poznać polską scenę polityczną oraz tematy związane ze stosunkami polsko-niemieckimi.

Zapraszamy do przesłania aplikacji w języku niemieckim pocztą elektroniczną na adres Olgi Teodorek olga.teodorek(at)fes.de

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego, z którego będzie wynikało co skłoniło Cię do zgłoszenia się na praktyki w naszym biurze.

Zachęcamy do ubiegania się o wsparcie finansowe w macierzystych uczelniach lub poprzez międzynarodowe programy stypendialne Auslands-Bafög i Erasmus.


Stypendia

Fundacji Friedricha Eberta przyświecają podstawowe wartości demokracji socjalnej - wolność, sprawiedliwość i solidarność. Sprawiedliwy dostęp do ofert edukacyjnych jest zatem istotnym czynnikiem w naszej polityce stypendialnej. Od czasu założenia w 1925 r., FES wspiera osoby społecznie/politycznie zaangażowane oraz wybitnie uzdolnionych studiujących i pracujących nad rozprawą doktorską. Podstawowe kryteria wsparcia: zaangażowanie w działalność społeczną, identyfikacja z wartościami demokracji socjalnej i ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Mogą Państwo studiować niezależnie, równolegle wzmacniając swoje kompetencje społeczne i osobiste. Obok miesięcznego wsparcia finansowego oferujemy: dotacje na pobyt za granicą, opiekę mentorów, rozbudowany program edukacyjny, giełdy pracy oraz możliwość korzystania z sieci kontaktów FES na całym świecie. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które studiują lub są w trakcie pracy nad rozprawą doktorską w Niemczech na jednej z uczelni publicznych lub uznanych przez państwo.

Wszystkie informacje są dostępne w Dziale Wsparcia Studiów FES w Niemczech.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de