Partnerzy

Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

CID to założone w 2011 roku centrum badawcze stawiające sobie za zadanie analizę współczesnego życia publicznego. Łączy progresywną lewicę organizując między innymi debaty, konferencje i seminaria. Ponadto jest jednym z naszych partnerów w ramach Akademii Demokracji Socjalnej (ADS).

więcej, Facebook

Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien
 der Universität Wrocław (WBZ)

Das an der Universität Wrocław ansässige Willy-Brandt-Zentrum bietet die wissenschaftliche Grundlage für ein besseres Verständnis zwischen Deutschland und Polen. Neben Forschung beschäftigt sich das Zentrum u.a. mit didaktischen Aufgaben.

mehr

Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej (DWPN)

Bilateralny projekt, w którego skład wchodzą organizacje polskie i niemieckie. DWPN jest miejscem dialogu i porozumienia, w którym oferowana jest edukacja międzykulturowa.

więcej

Europejski Instytut Demokracji (EID)

EID to organizacja z siedzibą w Warszawie. Poprzez współdziałanie z obywatelami i obywatelkami przyczynia się do wzmacniania demokracji przez wystawy, seminaria i szkolenia.

więcej

Europejskie Centrum Solidarności (ECS)

Muzeum ECS rozpowszechnia wiedzę na temat rewolucji Solidarności i upadku komunizmu w Polsce. Ponadto jest centrum edukacyjnym i badawczym, które bada historię rewolucji w Europie Środkowej i Wschodniej, przyczyniając się w ten sposób do budowania europejskiej tożsamości.

więcej

Forum Związków Zawodowych (FZZ)

Forum Związków Zawodowych powstało w 2001 r. jak 3. reprezentatywna konfederacja związków zawodowych w Polsce. Zrzesza głównie pracowników i pracownice służb publicznych, administracji i przedsiębiorstw państwowych. Wraz z OPZZ i NSZZ „Solidarność” jest członkiem Rady Dialogu Społecznego (RDS).

więcej

Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" (FAE)

Założona przez byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, fundacja koncentruje się na integracji europejskiej, promuje dialog i procesy pojednania w celu rozwiązywania konfliktów politycznych i regionalnych w Europie. Ponadto jest jednym z naszych partnerów w ramach Akademii Demokracji Socjalnej (ADS).

więcej

Fundacja ICRA (International Centre for Research and Analysis)

International Centre for Research and Analysis to centrum naukowe zajmujące się tematami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Wraz z FES organizuje cykl imprez "Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej". Ponadto jest jednym z naszych partnerów w ramach Akademii Demokracji Socjalnej (ADS).

więcej

Fundacja im. Stefana Batorego

Działalność Fundacji im. Stefana Batorego jest poświęcona przede wszystkim rozwojowi demokracji i wsparciu społeczeństwa obywatelskiego, jak wzmocnieniu współpracy i solidarności międzynarodowej.

więcej

Global.Lab


Global.Lab jest niezależnym think tankiem zajmującym się sprawami międzynarodowymi i wzmacnianiem wiedzy społeczeństwa obywatelskiego na temat zagadnień politycznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Ponadto jest jednym z naszych partnerów w ramach Akademii Demokracji Socjalnej (ADS).

więcej

Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Instytut Spraw Publicznych jest jednym z najważniejszych think tanków w Polsce. Organizuje m.in. debaty z udziałem najwybitniejszych ekspertów i ekspertek na tematy społeczne, europejskie i gospodarcze.

więcej

Krytyka Polityczna

Krytyka Polityczna to organizacja pozarządowa zajmująca się nauką, kulturą i polityką. Wydaje internetowy dziennik opinii www.krytykapolityczna.pl, książki nakładem własnego wydawnictwa, a w ramach Instytutu Studiów Zaawansowanych organizuje debaty i seminaria. Ponadto jest jednym z naszych partnerów w ramach Akademii Demokracji Socjalnej (ADS).

więcej

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM)

MDSM jest instytucją edukacyjną w Auschwitz. Oferuje seminaria i konferencje oraz zajmuje się historią obozu koncentracyjnego Auschwitz.

więcej

NSZZ „Solidarnośc"

Polski związek zawodowy "Solidarność" powstał w 1980 r. z okazji protestów robotniczych w Gdańsku. Reprezentuje głównie pracowników i pracownice sektora przemysłowego i usługowego oraz jest członkiem Rady Dialogu Społecznego (RDS).

więcej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP)

OZZPiP jest największym związkiem zrzeszonym w FZZ. Reprezentuje interesy społeczne, materialne i zdrowotne personelu pielęgniarskiego.

więcej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ)

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zrzesza ponad 80 organizacji związków zawodowych w 7 branżach, takich jak chemia, energia, edukacja czy kultura. Wraz z FZZ i NSZZ „Solidarność” jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

więcej

Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a (OMS Lassalle)

Tematami sprawiedliwości społecznej, pokoju, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju OMS Lassalle zajmuje się między innymi w kontekście konferencji, seminariów, publikacji i warsztatów. Ponadto jest jednym z naszych partnerów w ramach Akademii Demokracji Socjalnej (ADS).

więcej

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

Związek założony w 1905 r. reprezentuje nauczycieli i nauczycielki. Jest zrzeszony w OPZZ i licznych międzynarodowych organizacjach związkowych.

więcej

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de