- Gdańsk

„Mowa nienawiści i agresja w życiu publicznym”

były tematem niedawnej debaty publicznej w Gdańsku.

W środę 3 kwietnia 2019 roku, w kawiarni „Cafe Oficyna” w sercu gdańskiego starego miasta, odbyła się debata publiczna „Mowa nienawiści i agresja w życiu publicznym” współorganizowana przez Centrum im. Ignacego Daszyńskiego i warszawskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta. Trzech znakomitych prelegentów i prelegentek i jakże aktualna tematyka spowodowały, że mimo konkurencji będących nieopodal długiego pobrzeża, Motławy i słynnego Żurawia, spotkanie spotkało się ze sporym zainteresowaniem.

Spotkanie otworzyli Dominika Pyzowska z warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta oraz dr Bartosz Rydliński z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Informacje organizacyjne przedstawił dr Tomasz Bojar-Fijałkowski, natomiast moderatorem dyskusji była dr Magda Leszczyna-Rzucidło. Obydwoje z gdańskiego oddziału Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Panelist(k)ami w debacie byli Dorota Sobieniecka-Kańska (dziennikarka, wydawca i redaktor naczelna kilku trójmiejskich tytułów prasowych, doradca i wykładowca z zakresu PR i komunikacji społecznej), Małgorzata Niewiadomska-Cudak (profesorka nauk politycznych, radna miasta Łodzi, wiceszefowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działaczka ruchu kobiecego) oraz Łukasz Cora (doktor prawa, radny dzielnicowy Gdańska, działacz społeczny).

Dyskusja toczyła się wokół trzech osi: języka nienawiści i metod przeciwdziałania jemu, agresji w polityce także samorządowej oraz metodom penalizacji mody nienawiści i agresji w życiu publicznym. Bardzo aktywnie w spotkaniu uczestniczyli słuchacze zadający pytania i komentujący wystąpienia panelistów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych lewicowych środowisk, partii politycznych i stowarzyszeń z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry