- Online | Facebook | 18:00

Prawa reprodukcyjne w Polsce: I co dalej?

Podczas spotkania chcemy zastanowić się nad ostatnimi wydarzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych uwarunkowań wprowadzenia sprawiedliwości reprodukcyjnej w Polsce i poza nią

PANELISTKI:

Agnieszka GRAFF, Uniwersytet Warszawski

Heike KAHLERT, Uniwersytet w Bochum, Niemcy

Zuzanna RADZIK, Tygodnik Powszechny

Dorota SZELEWA, University College Dublin, ICRA

 

Debata na temat praw reprodukcyjnych w Polsce stanowi jedną z najważniejszych osi konfliktu politycznego i kulturowego od czasu wprowadzenia prawie całkowitego zakazu aborcji na początku lat 90. Organizacje kobiece od lat opowiadają się za liberalizacją prawa aborcyjnego, organizacje przeciwne wyborowi lobbują za pozbyciem się prawie wszystkich szczególnych okoliczności legalnej aborcji, w tym przesłanki związanej z wadą płodu, choć próby zmiany prawa na drodze ustawodawczej kończyły się niepowodzeniem. 23 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku wad rozwojowych płodu jest niezgodna z Konstytucją. Pomimo pandemii dziesiątki a nawet setki tysięcy protestujących wyszło na ulicę, aby pokazać, że nie zgadzają się z wyrokiem Trybunału.

Podczas spotkania chcemy zastanowić się nad ostatnimi wydarzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem politycznych uwarunkowań wprowadzenia sprawiedliwości reprodukcyjnej w Polsce i poza nią:

·         Jak możemy ogólnie ocenić politykę praw reprodukcyjnych w Polsce (finansowanie in vitro, edukacja seksualna, dostęp do środków antykoncepcyjnych)? Jak wpływa ona na autonomię i prawa kobiet?

·         Dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji jest często traktowany jako kwestia zdefiniowana przez konflikt „kulturowy”, a nie konflikt „społeczny” czy „klasowy”. Czy ten podział nadal ma sens?

·         Plany zaostrzenia prawa wywołały falę protestów społecznych. Czy jest szansa na ich podtrzymanie? Jaki jest szerszy (polityczny, kulturowy, historyczny) kontekst dla obecnej fali protestów?

·         Czy jest szansa na zmianę postaw społecznych? Jak można wywołać przemiany społeczno-kulturowe i zmiany wartości w społeczeństwach zdominowanych przez wartości utożsamiane z katolicyzmem? Jak doszło do zmiany w Niemczech czy w Irlandii?

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawami reprodukcyjnymi w Polsce i na świecie. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry