19.10.2022

Spotkanie eksperckie „Stosunki polsko-niemieckie a wojna w Ukrainie: szansa na nowe otwarcie?”

Spotkanie eksperckie „Stosunki polsko-niemieckie a wojna w Ukrainie: szansa na nowe otwarcie?” zorganizowane 19 października w Berlinie przez Instytut Zachodni, niemiecką Fundację Nauka i Polityka (SWP) i warszawskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta było okazją do wymiany opinii na temat konsekwencji rosyjskiego ataku na Ukrainę, który był punktem zwrotnym w polityce europejskiej. Europa i UE stoją w obliczu nowej geopolitycznej, wojskowej i energetycznej rzeczywistości. Dotyczy to zarówno Niemiec jako najludniejszego i najsilniejszego gospodarczo państwa w UE jak i Polski, która ze względu na swoje położenie na zewnętrznej granicy UE znalazła się w centrum nowego geopolitycznego i ideologicznego napięcia w Europie. Czy presja płynąca z tych wydarzeń jest wystarczająca, aby stworzyć nowe podstawy dla współpracy polsko-niemieckiej, która w ostatnich latach nacechowana była szeregiem różnic politycznych? Podstawy, która nie podkreśla różnic w stanowiskach, ale koncentruje się na wspólnych interesach? Jakie konsekwencje ma wojna w Ukrainie dla niemieckich i polskich wyobrażeń o przyszłości NATO i UE? Te pytania oraz kwestie współpracy polsko-niemieckiej w obszarach obrony i bezpieczeństwa, a także przyszłości Unii Europejskiej zostały przedyskutowane w gronie ekspertów i polityków z obu krajów na zamkniętym spotkaniu. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de