- czwartek, 20.10.2022

Spotkanie w ramach Akademii Organizowania OPZZ

19 i 20 października br. odbyło się seminarium związkowe, będące trzecią częścią Akademii Organizowania OPZZ

19 i 20 października br. odbyło się seminarium związkowe, będące trzecią częścią Akademii Organizowania OPZZ, projektu od dwóch lat realizowanego w ramach współpracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz warszawskiego biura Fundacji im. Friedricha Eberta. Pierwsze dwie części tegorocznej Akademii, które obyły się w czerwcu i we wrześniu b.r. były poświęcone organizowaniu w związkach zawodowych, trzecia została poświęcona rozwijaniu umiejętności planowania strategicznego liderów związkowych szczebla zakładowego.
Tym razem celem szkolenia było zapoznanie uczestników z metodą tworzenia strategii w organizacji, a przy okazji także ćwiczenie i pogłębienie ich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, w tym wystąpień publicznych. Szkolenie przeprowadzono metodą interaktywnych warsztatów, dzięki której udało się stworzyć sprzyjające warunki  do pełnego zaangażowania uczestników i uczestniczek w realizację programu. 
Program ogniskował się wokół zaznajomienia uczestników z metodą planowania strategicznego w organizacji, w tym analizowania sytuacji, wyznaczania celów oraz sposobów ich weryfikacji. Dużo uwagi poświęcono roli, jaka w procesie tworzenia strategii związku zawodowego przypada wartościom, jego misji i wizji. To one dają członkom poczucie przynależności do wspólnoty, poczucie większej siły i sprawczości w realizacji ich interesów i potrzeb.   
Uczestnicy i uczestniczki pozytywnie ocenili wartość merytoryczną i praktyczną szkolenia, ich organizację oraz pracę trenerów. Partnerzy z OPZZ podziękowali Fundacji im. Friedricha Eberta za uzyskane wsparcie oraz zadeklarowali wolę kontynuacji projektu w przyszłym roku. 
 


Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry