- sobota, 08.10.2022 - Zegrze

Spotkanie związkowców z OPZZ i IGM

W dniach 7. - 8. Października odbyło się spotkanie związkowczyń i związkowców z polskich i niemieckich związków zawodowych

Potrzebujemy silnych związków zawodowych!  Jedną z najbardziej skutecznych form zwiększenia uzwiązkowienia jest organizowanie. O metodach, jak i o potrzebnych zmianach legislacyjnych rozmawialiśmy podczas 2-dniowego spotkania związkowców i związkowczyń z OPZZ i niemieckiego IG Metall. Wspólnie jesteśmy silni!

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry