- Warszawa

Warsztaty eksperckie Polsko-Niemiecki Tandem Bezpieczeństwa

7 maja 2018 roku Fundacja Amicus Europae oraz Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) zorganizowały siódmy Polsko-Niemiecki Tandem Bezpieczeństwa.

7 maja 2018 roku Fundacja Amicus Europae oraz Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) zorganizowały siódmy Polsko-Niemiecki Tandem Bezpieczeństwa. Podczas trzech paneli dyskusyjnych rozmawiano na temat wyzwań i możliwych scenariuszy w zakresie europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. W spotkaniu wzięli udział politycy oraz eksperci i ekspertki z zakresu dziennikarstwa, nauki i społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec.


Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry