Praktyki i stypendia

Praktyki

Oferta praktyki skierowana jest do osób studiujących, które interesują się polityką europejską, stosunkami polsko-niemieckimi i systemem politycznym Polski, i które chcą poznać pracę Fundacji im. Friedricha Eberta w kontekście międzynarodowym. Praktyki można odbywać przez okres od 2 do 4 miesięcy. Główne zadania obejmują pracę przy organizacji konferencji i seminariów, opracowywanie krótkich artykułów, sporządzanie sprawozdań oraz gromadzenie informacji na aktualne tematy polityczne i społeczne.

Wymagania wobec osób chcących odbyć praktyki:

Jest Pan / Pani osobą studiującą, najlepiej w dziedzinach nauk humanistycznych, ekonomicznych, prawa lub nauk społecznych. Znajomość języków obcych: dobra znajomość języka niemieckiego i języka polskiego. Jest Pan / Pani osobą zaangażowaną społecznie. Dobra znajomość obsługi komputera: komputer jest dla Pana / Pani oczywistym narzędziem pracy i komunikacji. Praca zespołowa, zaangażowanie i odporność na stres.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego, z którego jasno wynika, co skłoniło Pana / Panią do zgłoszenia się na praktyki w naszym biurze. Prosimy o wysłanie dokumentów, łącznie z świadectwami i zaświadczeniami, wyłącznie drogą elektroniczną na adres :

krzysztof.getka(at)fes.de

Fundacja niestety nie może wypłacać wynagrodzenia wynikającego z umowy o odbyciu praktyk w naszym biurze. Zachęcamy jednak do ubiegania się o wsparcie finansowe w macierzystych uczelniach lub poprzez międzynarodowe programy stypendialne.


Stypendia

Fundacji Friedricha Eberta przyświecają podstawowe wartości demokracji socjalnej - wolność, sprawiedliwość i solidarność. Sprawiedliwy dostęp do ofert edukacyjnych jest zatem istotnym czynnikiem w naszej polityce stypendialnej. Od czasu założenia w 1925 r., FES wspiera osoby społecznie/politycznie zaangażowane oraz wybitnie uzdolnionych studiujących i pracujących nad rozprawą doktorską. Podstawowe kryteria wsparcia: zaangażowanie w działalność społeczną, identyfikacja z wartościami demokracji socjalnej i ponadprzeciętne wyniki w nauce.

Mogą Państwo studiować niezależnie, równolegle wzmacniając swoje kompetencje społeczne i osobiste. Obok miesięcznego wsparcia finansowego oferujemy: dotacje na pobyt za granicą, opiekę mentorów, rozbudowany program edukacyjny, giełdy pracy oraz możliwość korzystania z sieci kontaktów FES na całym świecie. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które studiują lub są w trakcie pracy nad rozprawą doktorską w Niemczech na jednej z uczelni publicznych lub uznanych przez państwo.

Wszystkie informacje są dostępne w Dziale Wsparcia Studiów FES w Niemczech.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-680 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry