Między przyjaźnią a frustracją - Polska i Niemcy 30 lat po podpisaniu traktatu o sąsiedztwie

Prawie trzydzieści lat temu, w czerwcu 1991 roku, został podpisany polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Zawsze było jasne, że w jednoczącej się Europie prawdopodobnie niewiele będzie tak skomplikowanych stosunków sąsiedzkich, jak te między zjednoczonymi Niemcami a Polską. Traktat był próbą oparcia tych stosunków na solidnych podstawach.

Gdzie jesteśmy dzisiaj, trzydzieści lat później? Niełatwo znaleźć odpowiedź na to pytanie; światło i cień przeplatają się ze sobą. Z imponującą dynamiką gospodarczą kontrastują, przynajmniej od 2015 roku, niebagatelne polityczne starcia interesów i wyobrażeń. Ma to swoje konsekwencje – przez lata badania opinii publicznej w obu krajach wykazywały tendencję do bardziej krytycznego spojrzenia na sąsiada. Ale i to jest tylko wycinkiem bardziej złożonego obrazu – jednocześnie bowiem następuje coraz większe zbliżenie pod względem norm kulturowych i społecznych, wartości i stylów życia. Wspólne członkostwo w UE i NATO tworzy instytucjonalne klamry, które do tej pory opierały się wszelkim tendencjom odśrodkowym. A jednak błędem byłoby negowanie napięć i różnic interesów, które kształtują i obciążają dziś stosunki polsko-niemieckie. Pozostaje to skomplikowaną kwestią nawet po 30 latach wspólnego jednoczenia się w Europie.

Niniejsza książka, wydana wspólnie przez Instytut Zachodni w Poznaniu i warszawskie biuro Fundacji im. Friedricha Eberta, próbuje dokonać bilansu tego skomplikowanego sąsiedztwa. Nawiązując do rozdziałów Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, książka ta omawia najważniejsze obszary stosunków polsko-niemieckich z perspektywy polskich i niemieckich autorów.

Książka jest dostępna do pobrania w języku niemieckim i polskim, odnośniki znajdują się na dole strony.

 

Tematy:

Stosunki polityczne między obu krajami

Polska i Niemcy jako partnerzy w UE

Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze

Bezpieczeństwo i obrona

Regiony pograniczne i współpraca samorządów

Edukacja, uniwersytety, kultura, wymiana młodzieży

Mniejszości i migranci – tożsamość kulturowa

Polityka historyczna

 

Autorzy:

Magdalena Bainczyk, Rafał Bartek, Heinrich Brauß, Stephan Erb, Ernst Hillebrand, Jarosław Jańczak, Thomas Kralinski, Kai-Olaf Lang, Krzysztof Malinowski, Marta Neüff, Sebastian Płóciennik, Kamila Schöll-Mazurek, Justyna Schulz, Adrian Stadnicki, Krzysztof Szewior, Stanisław Żerko, Klaus Ziemer


Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
polska(at)fes.de

Do góry