czwartek, 21.11.2019 - Centrum Zielna, Warszawa

Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej - seminarium XXXIII.

Fundacja im. Eberta we współpracy z fundacją ICRA serdecznie zapraszają na XXXIII seminarium w ramach Warszawskich Debat o Polityce Społecznej: "Polski rynek pracy - oceny i perspektywy".

 

Panelistki/Paneliści:

Katarzyna Duda, OPZZ

Matthias Knuth, Uniwersytet Duisburg-Essen

Adriana Rozwadowska, Gazeta Wyborcza

Michał Polakowski, ICRA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Czas:Czwartek, 21 listopada 2019, godzina 18.00

Miejsce (uwaga! Zmiana!): Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

Zapisy:https://icra-prp.konfeo.com/

Sytuację na polskim rynku pracy, mierzoną wskaźnikiem bezrobocia, ocenia się jako dobrą. Wielu obserwatorów wskazuje, że z tak dobrą sytuacją na rynku pracy mamy do czynienia po raz pierwszy od początku okresu transformacji. Z perspektywy praw pracowniczych ta stosunkowo nowa sytuacja powinna pozytywnie wpłynąć na warunki zatrudnienia, również te pozapłacowe. Zmianę rynku pracy w rynek pracownika powinna wpłynąć na większe otwarcie się pracodawców na dialog społeczny, również na poziomie zakładów pracy. Polityka społeczna rządu Prawa i Sprawiedliwości również może być oceniana jako propracownicza: przyczyniła się do spadku poziomów ubóstwa (licząc bilans całej pierwszej kadencji). Rząd zapowiada stopniowe podwyższenie poziomu płacy minimalnej. Jednocześnie, w wielu obszarach rynku pracy i powiązanych z nim polityk, zauważyć można nie tylko brak poprawy, lecz wręcz relatywne pogorszenie. Do tych obszarów należą świadczenia dla osób bezrobotnych, zamrożenie wynagrodzeń w części sektora publicznego, słabo rozwinięty dialog społeczny czy nieustająca presja na liberalizację prawa pracy przy słabości takich instytucji jak Państwowa Inspekcja Pracy.

 Podczas seminarium chcielibyśmy poddać dyskusji następujące kwestie: https://www.fes-polska.org/

  • Czy można powiedzieć, że rząd PiS jest propracowniczy? W jakich segmentach rynku pracy widać poprawę sytuacji pracowników a gdzie jest ona najgorsza?
  • Jaki jest wpływ większej obecności pracowników migrujących na polskim rynku pracy?
  • Jak można scharakteryzować najważniejsze nierówności w dostępie do (dobrej jakości) zatrudnienia? Jakie grupy są szczególnie dyskryminowane?
  • Czy partie polityczne zajmują się tematami rynku pracy? Czy kwestia warunków pracy była istotna kwestia poruszana np. programach wyborczych?
  • Jak wiele zależy od polskich uwarunkowań a w jakim stopniu sytuacja w Polsce jest rezultatem ogólniejszych trendów w Europie?
  • Czego możemy nauczyć się od innych państw? Jakie działania i w jakich obszarach były najskuteczniejsze dla poprawy sytuacji na rynku pracy?

Friedrich-Ebert-Stiftung
Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Poznańska 3/4
00-678 Warszawa
Polska

+48 22 418 79 51
biuro(at)feswar.org.pl

Do góry